• Reklam
Reklam

Meslek Kanunu Öğretmene Destek Kanunu Olmalıdır...

Eğitim, eğiten-eğitilen ya da öğreten-öğrenen sıfatları çerçevesinde insanların birbirleriyle ilişkisinden, iletişiminden ve etkileşiminden beslenen akli süreçlerin hâkim olduğu ve ahlaki sonuçların hedef alındığı faaliyetler bütünüdür. Eğitimi, hem bilim hem de hizmet noktasında vazgeçilemez, ertelenemez, yok sayılamaz, devre dışı bırakılamaz, alternatifi oluşturulamaz bir alan olarak kabul etmek durumundayız.

Meslek Kanunu Öğretmene Destek Kanunu Olmalıdır...
27 Aralık 2018 - 12:35
Reklam

Mengen; Meslek Kanunu Öğretmene Destek Kanunu Olmalıdır...

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

İnsanın kendisini inşa ve özünü keşfetmeye yönelik icra zemini olarak eğitim, eğiten-eğitilen ya da öğreten-öğrenen sıfatları çerçevesinde insanların birbirleriyle ilişkisinden, iletişiminden ve etkileşiminden beslenen akli süreçlerin hâkim olduğu ve ahlaki sonuçların hedef alındığı faaliyetler bütünüdür.

Eğitimi, hem bilim hem de hizmet noktasında vazgeçilemez, ertelenemez, yok sayılamaz, devre dışı bırakılamaz, alternatifi oluşturulamaz bir alan olarak kabul etmek durumundayız. Çünkü ‘insan-mekân-zaman ilişkisinin’ yaradılışından bugüne, insana, dünyaya ve hayata dair her işe, oluşa, olguya, işleyişe ve ilişkiye yön veren, yöntem ve içerik oluşturan süreç ve sonuçların her biri, ya doğrudan ya da dolaylı olarak eğitimin ürünü ve birikimidir. Eğitimde geriye düşenin ahlakta, adalette, merhamette zirveye ulaşması; bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturması bir hayal ve imkânsız hedef hükmündedir.

Kanun, öğretmenlik mesleğinin değerinin somut göstergesi olmalıdır...

İçerik konusunda da mutabakat aranmalıdır

Öğretmenlik kariyer mesleği, yöneticilik profesyonel bir meslek olarak kurgulanmalıdır

Kanun, toplumun tüm kesimlerinin taleplerini dikkate almalıdır

 

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda;

-Kapsam,

-Öğretmen kavramı ve tanımı/betimlenmesi; öğretmenlik mesleğinin özellikleri, mesleki standartlar,

-Temel ilkeler,

-Mesleğe giriş; diploma, sertifika, sınav, staj süresi vb. şartları,

-Öğretmenlerin hakları, görev ve sorumlulukları,

-Mesleki yeterliğin gelişimi-kariyer basamakları,

-Ödül ve disiplin uygulamaları,

-Öğretmen istihdamı ve çalışma şekilleri-iş güvencesi,

-Atama ve yer değiştirme ilkeleri,

-Çalışma süreleri,

-Mesleki yeterliğin kaybı ve süreçleri,

-Eğitim kurumu yöneticiliğine atama,

-Eğitim kurumu yöneticilerinin statüsü ve özlük hakları,

-Eğitim kurumu yöneticilerinin hak, yetki ve sorumlulukları,

-Öğretmenlerin eğitim kurumlarındaki konumu,

-Öğretmenlik pratiklerinin incelenmesi, öğretmenin özdenetimi (akran değerlendirmesi), rehberlik, denetim ve teftiş süreçleri,

-Öğretmenlere ve eğitim kurumu yöneticilerine ilişkin üst kurullar-etik ilkeler,

-Şikâyet ve itiraz mekanizmaları,

-Öğretmenlerin profesyonel gelişimini düzenleyen ilkeler,

-Öğretmenlerin sendika ve sivil toplum kuruluşlarına üyelikleri; siyasal katılım ve eylemleri,

-Mesleki özerklik-karar alma süreçlerinde öğretmenlerin katılımını sağlamaya yönelik tedbirler,

-Eğitim-öğretim hizmetinin sunumu sırasında öğretmenlere karşı işlenen suçlar,

detaylı, açık, net ve beklentileri karşılayacak şekilde yer almalıdır.

Murat MENGEN - Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı

Reklam
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum